همه نوشته‌های برچسب '800.00 می‌باشد. – ابزار وب و'